U bent hier I Homepage > Juridische specificaties

DIRECT CALL - Silex Marketing n.v. erkent de toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 op de verwerking van persoonsgegevens voor alle bewerkingen en collectes van gegevens in België via de site www.dewitgroenelijn.be

De vertrouwelijke gegevens die u ons doorgeeft, worden in de bestanden opgeslagen van DIRECT CALL - Silex Marketing n.v. en beheerd door Alternet N.V., Aakaai 6, 1070 Brussel. De bestanden zijn eigendom van DIRECT CALL - Silex Marketing n.v. Waterleliënlaan, 19 B8 te 1160 Brussel.

Het e-mailadres en de adressen zullen enkel door DIRECT CALL - Silex Marketing n.v.. & Alternet N.V. worden gebruikt die zich ertoe verbinden deze gegevens niet te verspreiden, noch te verkopen aan derden.

In geen geval kunnen DIRECT CALL - Silex Marketing n.v. & Alternet N.V. verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die voortvloeit uit foutief of ongerechtvaardigd gebruik van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een toegangs- en rectificatierecht (raadplegen, wissen, wijzigen of corrigeren van gegevens).
Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan u ons ervan verwittigen per fax op het nummer 02/503.33.23 of per brief : DIRECT CALL Silex Marketing, Waterleliënlaan, 19 B8 te 1160 Brussel.